Vandet fra Mønsted Vandværk er rent.

Det er ikke en nyhed at vandet fra Mønsted Vandværk er rent, det har det altid været.

Men efter at mange vandværker gennem 2017 er blevet ramt af forurening af rester fra et ældre sprøjtemiddel,der ikke længere er tillad at bruge, det efterhånden berygtede desphenyl-chloridazon,  var det med spænding bestyrelsen så frem til resultatet af den store pesticider analyse, da der ikke før har været kontrol af desphenyl-chloridazon.

Resultatet er nu kommet , og der var ikke spor af desphenyl-chloridazon, lige som der heller ikke var spor af de 30 andre pesticider, der blev analyseret i den normal kontrol vi fik foretaget 26. oktober. Det var en lettet bestyrelse der kunne gennemgå analyserapporten, og konstantere at alt var i fineste orden. Vi har i 2017 fået foretaget 4 analyser af vores vand , og alle har været ok, analyserne kan ses på Mønsted Vand dk.

Miljøstyrelsen har vedtaget at desphenyl-chloridazon skal med på vandværkernes obligatoriske kontrolprogram sammen med de øvrige godt 30 andre pesticider, som vandværkerne rutinemæssigt skal kontrolerer , senest hver 4. år. Noget vi i Mønsted Vandværk naturligvis vil efterleve, så alle kan være trygge ved at drikke vores vand.

CS