Name: vandhane-1-e1583416541355.jpg.
Mønsted Vandværk
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: IMG_0276-300x225.jpg.
Name: bestyrelse 23.jpg.
Name: Mønsted-Vandværk-sommer1-300x169.jpg.
Name: DVF-Logo_medlem-blaa-web_145x150.jpg.
Vandkvalitet

Se vandkvaliteten for Mønsted Vandværk på mitdrikkevand.dk

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og ledningsnettet. Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper: • A-prøver hos forbruger • B-prøver hos forbruger • Driftskontrol på vandværk og ledningsnet • Boringskontrol på alle boringer
Mønsted Vandværk har lavet et samarbejde med DVN om arkivering af alle analyser på mitdrikkevand.dk
Name: md-mønsted-300x196.jpg.
Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os. Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent, takket være naturen.
Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.
Hos Mønsted Vandværk gør vi meget ud af at passe på vandet, men det et et fælles ansvar.
Se de seneste analyseresultater, information/forklaring om analyseparametre og mulighed for grafer for udviklingen i de analyser, der er indlagt i systemet.
Vandet fra afgang vandværk har en god kvalitet.Det indeholder ikke nogle af de forbudte stoffer (chloridazon, BAM, Chlorothalonil-amidsulfonsyre, N,N-dimethylsulfamid (DMS)) som er meget omtalte i medierne for tiden.
Vil du vide mere om vand, kan du finde mere på vandguiden.dk

Nyheder

Name: DSCI0266-e1459240724533-300x137.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mønsted Vandværk
Svalevej 14, 8800 Viborg
monstedvand@hotmail.com
Tlf. 27 53 54 07
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net