Name: vandhane-1-e1583416541355.jpg.
Mønsted Vandværk
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: IMG_0276-300x225.jpg.
Name: bestyrelse 23.jpg.
Name: Mønsted-Vandværk-sommer1-300x169.jpg.
Name: DVF-Logo_medlem-blaa-web_145x150.jpg.
Meddelelser

Beredskabssituationen ved strømafbrydelse

Den nationale beredskabssituation er pt hævet (01.10.2022) og der kan være risiko for korte periodevise strømafbrydelse.
Hvis du som forbruger oplever, at der ikke er vand i hanen, eller strømmen er afbrudt, er det vigtigt , at du ikke ringer til vandværket.
I sådan en situation er vi på vandværket i nødberedskab og har travlt med at sikre, at vandforsyningen igen kommer op at køre hurtigst muligt.
Når strømmen kommer tilbage - og vi kan sende vand ud til dig igen - kan du opleve misfarvning på vandet, det er ikke farligt. Lad en vandhane løbe til vandet har den sædvanlige farve.
CS

Måleraflæsning 2020

Mønsted 05.01.2021
Måleraflæsningen 2020 skete på sædvanlig vis med omdelte aflæsningskort. Indberetningen er afsluttet, og vi må desværre konstanterer, at en større del end sædvanligt ikke havde fået indberette, trods en rettidig facebook kampagne. Vi besluttede at foretage en størrer rundringning til de manglende, og det lykkedes at få alle med, så vi kan få en så retvisende billede af forbruget som muligt. Vi ser frem til at vi får installeret fjernaflæsning her i løbet af få år.
CS
Name: Brandhane.jpg.

Brandhane taget ned

2020.10.06
Her midt i september fik vi brandhanen ved 5.maj mindestenen på Bredgade taget ned. Den var efterhånden noget tæret og brandvæsenet anvender som oftest brandhanen på Fuglevænget, når de skal bruge vand. Det betød at vi måtte lukke for vandet i området i en times tid.
Sidst i juni 29/6 havde vi et ledningsbrud på Sportsvej, i den forbindelse opdagede vi at den stophane, der lukker for Sportsvej ikke virkede , og vi var derfor nødt til at lukke af for vandet i et størrer område. Efter et par timer var brudet repareret og vandforsyningen normal.
CS
Name: Vandmåler.jpg.
2019 går på hæld, vandværkets aflæsningskort er omdelt, og det betyder som sædvanlig, at vandmålerne skal aflæses, og resultatet skal indberettes. Det kan gøres via denne web site, under fanen “måleraflæsning”....
Periodevis lukning af vandet på Hvidevej
MANDAG 18/11 FRA KL. 08.30 TIL CA. 13.00 er der periodevis lukket for vandet på Hvidevej fra Søvsøvej , altså fra Hvidevej nr. 19 til nr.52. Årsagen er en defekt på stikledningen ved nr. 46.

Arbejdet med opgravningen påbegyndes når det bliver lyst,og kl. 08.30 lukker vi for vandet, vi forventer normal drift igen senest kl. 13.00.

Vi beklager de gener det måtte forekomme.
Gravearbejdet og kontrol af stikledning foregik inden for tidsrammen, men desværre fandt vi fejlen.

Name: IMG_0282-300x225.jpg.
Afslutning på flere projekter
I uge 38 lykkedes de at få afsluttet reetableringen vedr. den nye vandledning fra Hvidevej til Østermarksvej, det har pga den meget våde sensommer trukket noget længere ud end beregnet. Nu mangler der kun noget tinglysning, så er det projekt afsluttet.
Det lykkedes også at få asfalteret det hul vi lavede i Svalevej den 23/7, da en hovedstophane gik i stykker.
Lukket for vandet i Fuglekvarteret
Tirsdag 23/7 havde vi lukket for vandet i Fuglekvarteret, da vi udskiftede en defekt hovedstophane Ø63 på Svalevej . Det opdagede vi, da en husejer på Sanglærkevej ville udskifet stikledningen til hans hus, og vi derfor skulle lukke for vandet. Stikledeningen blev udskiftet, og i forbindelse med det fik vi opsat manglende stophaner til 2 parceller.
Ved middagstid var udskiftningen færdiggjort, og alle havde normal vandforsyning igen.
Name: IMG_0263-300x225.jpg.
Name: vandhane.jpg.
Chlorothalonil-amidsulfonsyre ??
Måske har du i de sidste dage hørt om chlorothalonil-amidsulfonsyre i TV og den øvrige presse. Det er et pesticid, som ikke bør findes i drikkevand, men det gør det desværre mange steder.
Stoffet har været godkendt og anvendt i sprøjtegifte i perioden 1982 – 2000 – primært ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.
Miljøstyrelsen har her i foråret udsted et påbud til alle vandværker i DK om at få testet drikkevandet for stoffet. Vi har selvfølgelig også fået foretaget prøver af vores analysefirma Eurofins, og heldigvis viste analyserne ikke spor efter Chlorothalonil-amidsulfonsyre, eller nogen af de øvrige stoffer man tester efter.
Vil du vide mere, så klik dig ind på vores nye website “Mit drikkevand” , du finder et link under fanen “vandkvalitet”
Udvidelse af ledningsnettet.
Mønsted Vandværk udvider nu ledningsnettet, så vi også kan leverer til forbrugere på Mønsted Østermark. Vi anlægger i første omgang en ledning Ø75 fra Hvidevej til Østermarksvej og på vejen bliver 1 enkelt forbruger tilsluttet. I forbindelse med tilslutningen til hovedledningen, er det nødvendig at lukke for vandet til Hvidevej og Søvsøvej i 1 times tid, der kan efterfølgende forekomme luft i systemmet, vi beklager de gener det måtte give.
Tilslutningen til hovedledning på Hvidevej foregik Torsdag den 4. juli uden de helt store problemer, og anlægsarbejdet forventes afsluttet i løbet af en uges tid.
I starten af uge 29 blev hele projektet afsluttet –  1,4 km vandforsyningsledning er nedgravet, tilslutning og stophaner er etableret, og i løbet af sommeren og efteråret får vi  reetableret opgravningen og ledningen kortlagt og tinglyst.
Name: Udgravning-til-Østermarksvej-e1563194499423-169x300.jpg.
Name: Brud-20.03.2019-169x300.jpg.
Stort brud på vandledningen.
Onsdag 20/3 kl. 23.45 lød alarmen fra Mønsted Vandværks elektroniske overvågning om “Trykfald” på vandledningen, og allerede 23.48 var der forespørgsler på facebook Mønsted gruppen om manglende vand hos vore forbrugere. Vi var på værket med 2 mand kort efter, og kunne konstantere, at der måtte være et stort brud et eller andet sted på vores 30 km. ledningsnet. Spørgsmålet var hvor, og hvordan vi skulle kunne finde det i nattens mulm og mørke.
Vi forsøgte med et facebook opslag på Mønsted gruppen, at få folk til at se efter bruddet ved deres bopæl, og kl. 00.15 fik vi en tilbagemelding fra Bredgade 21 om bruddet.
Det var en 180 mm hovedledning der var knækket i 2,20 m. dybde, og 80 m³ vand strømmede ud i timen, og forsvandt i bækken, så der var ingen spor på fortov eller vej fra bruddet, kun fordi Thomas kunne høre at lyden fra bækken var anderledes blev bruddet sporet. Super godt Thomas.
Vores VVS firma var alarmeret og hurtig på stedet, de fik fat i en entreprenør og reparationen kunne gå i gang. I mellemtiden fik vi ved at lukke for hanerne i Bredgade begrænset området uden vand til Bredgade.
Name: Nytår.jpg.
Måleraflæsningen er nu afsluttet, og vores kampagne for at få forbrugerne til at indberette rettidig bar frugt. Kun 3% fik ikke indberettet måleraflæsningen mod 9 …
Ledningsbrud på Tranehøjen
Tirsdag 13/11 kl. 22.30 fik vandværket meddelelses om at der formodentlig var et ledningsbrud ved Tranehøjen 11. Formanden fik straks fat i vores VVS firma Sparkær Smede & VVS, og sammen  begav de sig til stedet, og kunne konstanterer, at der måttet lukkes for vandet til Mejsevej, Tranehøjen og Sanglærkevej. Pga den fremskredne tid og mørket besluttede man at udsætte gravearbejde og reperation til dagen efter.
Straks næste morgen gik arbejdet igang.  Det var en anboring til en stikledning der var årsagen til bruddet, og den kunne hurtig repareres . Omkring kl 10.00 blev der åbnet op for vandet og de berørte forbrugere havde atter vand i hanerne. Hen over middag var det hele reetableret og fliserne bragt på plads.
Vi beklager de gener de involverede forbrugere blev udsat for. CS
Name: vanddråbe.bmp.
Ledningsbrud ved Holstebrovej 209
Torsdag 20/9  kl. 17.00 var der et ledningsbrud ved Holstebrovej 209, der blev lukket for vandet i en kort periode indtil bruddet var repareret.
Heldigvis var der kun 4 forbrugere, der blev ramt af vand afbrydelsen.
Name: vandslange.jpg.
Afbrydelse af vandforsyning
Tirsdag 4/9 var der en mindre afbrydelse af vandforsyningen om formiddagen, den blev hurtigt opdaget takket være vores elektroniske overvågning, og efter en lille times tid var forsyningen genoprettet.
Efterfølgende kunne vi konstantere at afbrydelsen skyltes en strømafbrydelse hos elværket.
Ledningsbrud i marts og april
Vores hovedledning på Toftumvej ved nr. 16/18 blev gravet over 25/3, da man var igang med noget drænings arbejde. Røret blev hurtigt repareret og vandforsyningen genoprettet til de berørte forbrugere.
19/4 blev vores hovedledning på Mønsted Skovvej ved nr. 10/12 gravet over i forbindelse med noget kloakarbejde. Skaden blev hurtig repareret og forsyningen genoptaget, men da man dagen efter 20/4 var i færd med at afslutte arbejdet fik man igen afbrudt vandforsyningen, og en ny reparation måtte igangsættes. Alt er nu på repareret og vandforsyningen genoptaget.

Name: Vandmåler.jpg.
Indberetningen af måleraflæsningen er nu afsluttet.  9% af forbrugerne fik ikke indberettet  eller ikke indberettet rettidig, de vil efterfølgende få pålagt det omtalte gebyr på afregningsbilaget ...
Vandet fra Mønsted Vandværk er rent.
Det er ikke en nyhed at vandet fra Mønsted Vandværk er rent, det har det altid været.
Men efter at mange vandværker gennem 2017 er blevet ramt af forurening af rester fra et ældre sprøjtemiddel,der ikke længere er tillad at bruge, det efterhånden berygtede desphenyl-chloridazon,  var det med spænding bestyrelsen så frem til resultatet af den store pesticider analyse, da der ikke før har været kontrol af desphenyl-chloridazon.
Resultatet er nu kommet, og der var ikke spor af desphenyl-chloridazon, lige som der heller ikke var spor af de 30 andre pesticider, der blev analyseret i den normal kontrol vi fik foretaget 26. oktober. Det var en lettet bestyrelse der kunne gennemgå analyserapporten, og konstantere at alt var i fineste orden. Vi har i 2017 fået foretaget 4 analyser af vores vand, og alle har været ok, analyserne kan ses på Mønsted Vand dk.
Miljøstyrelsen har vedtaget at desphenyl-chloridazon skal med på vandværkernes obligatoriske kontrolprogram sammen med de øvrige godt 30 andre pesticider, som vandværkerne rutinemæssigt skal kontrolerer , senest hver 4. år. Noget vi i Mønsted Vandværk naturligvis vil efterleve, så alle kan være trygge ved at drikke vores vand. CS

Vi havde lukket for vandet onsdag 29/6 kl. 21.00
Den planlagte reparation på gik efter planen og vi kunne åbne for vandet igen ca. 23.30.

Vi ser os desværre nødsaget til at lukke for vandet onsdag 29/6 kl. 21.00 til ca. kl. 24.00. Det viste sig at de ændringer vi fik foretaget i april på vores rørføring på værket ikke fungerede efter hensigten, vi får derfor foretaget mindre justeringer, men det kræver beklageligvis at vi lukker for vandet i ca. 3 timer. Der kan forekomme luft i systemet i kort tid efterfølgende.
Vi beklager de gener det måtte forårsage.

Name: DSCI0266-e1459240724533-300x137.jpg.
Vi havde lukket for vandet onsdag 27. april kl. 21.00
Vi har planlagt den lovpligtige inspektion (hver 5. år) af vores rentvandstank til at foregå onsdag den 27. april , samtidig får vi foretager en renovering af rørføringen på værket, derfor er vi nødt til at lukke for vandet onsdag aften kl. 21.00 , vi forventer at der er vand i hanerne igen torsdag morgen kl. 05.00. Der kan forekomme luft i systemet i kort tid efterfølgende.
Vi beklager de gener det måtte forårsage.
Den planlagte inspektion af vores hydrofor gik planmæssigt, og renoveringen af rør fremføringen  forløb med små problem også planmæssigt, så vi kunne som lovet åbne for vandet til forbrugerne kl. 05.00.

Ny analyse af vores drikkevand pr 01.10.2015
Eurofins har foretaget en såkaldt “normalkontrol + org. mikroforurening” af vores drikkevand den 1. oktober.
Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014 , og de er som sædvanlig sendt til Viborg Kommune Natur og Vand. Du kan se testresultaterne under fanen “Vandkvalitet”
Name: vandhane.jpg.
Nye klageregler for private vandforbrugere 1/10 2015
1. oktober 2015 fik forbrugerne klageret, det skal vandværkerne informerer om. I foråret vedtog Folketinget en ny lov om forbrugerklager. Loven trådte i kraft 1/10-2015. Loven gælder kun i forhold til vandværkets (private) forbrugere, som nu kan klage over en sag om leveringsforhold. Det er et krav, at vandværket oplyser forbrugerne om muligheden for at klage i.h.t. forbrugerklageloven § 4.
Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenCarl Jacobsens Vej 352500 Valbywww.forbrug.dk
Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for stør-relsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Nyheder

Name: DSCI0266-e1459240724533-300x137.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mønsted Vandværk
Svalevej 14, 8800 Viborg
monstedvand@hotmail.com
Tlf. 27 53 54 07
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net