Name: vandhane-1-e1583416541355.jpg.
Mønsted Vandværk
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: IMG_0276-300x225.jpg.
Name: bestyrelse 23.jpg.
Name: Mønsted-Vandværk-sommer1-300x169.jpg.
Name: DVF-Logo_medlem-blaa-web_145x150.jpg.
Alarmeringsliste - Offentlig
Myndigheder:
Beredskabschef
Beredskabstjenesten Viborg
Brandchefen
Region
Kommunes miljøafdeling
Miljøfarlig affald
DTU Fødevareinstitut
Toksikologi og Risikovurdering
Analyselaboratorium
Beredskabsstyrelsen
Alarmcentralen
Viborg Politikontor
Vagtlæge
Falck
Embedslægen
Embedslæge institutionen
Rigshospitalets Giftinformationscenter
Fødevareregion Vest
Skadestue
Vejmyndighed
Forsikring
Kontaktperson
Henning H. Johansen Industrivej 3, Viborg

Miljøchef Niels Eriksen
Revas

Christine Nellemann
Eurofins Miljø





Midtjylland
Vagtberedskab Vest




Teknik og Miljø
FVD forsikring / Tryg
Telefon / E-mail
8725 3001
8725 3000
8787 5051/4017 3001

87763300
8660 3955
3588 7000
3588 7538
7022 4266 / 96109300
4590 6000
112
114 / 89761448
7011 3131
7010 2030
7022 7970
7022 0269
3545 3545

7227 5000
8927 2727
8725 2101/8787 5500
5614 4242
Information
Viborg Nyt / Viborg Stifts Folkeblad
Radio Viborg (8-16)
Direktør Lars Christiansen /
Peder Toft
Nyhedsstudiet (6-18)
DR -TV
DR Regional (Danmarks radio)
TV Midt Vest
P4 Radio Midt Vest
DR-4 Rundt omkring
Radio Skive

Vesterbrogade 8, Viborg
Nyhedsstudie


TV-Byen



Vestergade 1, Holstebro


89276300/Viborg@bergske.dk
86610200/86610300
20775725
22778969
89276428/studiet@radioviborg.dk
35203040
96107500
96121212/redaktionen@tvmidtvest.dk
96107500/vest@dr.dk
96107500
97527722/radioskive@radioskive.dk

Nyheder

Name: DSCI0266-e1459240724533-300x137.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mønsted Vandværk
Svalevej 14, 8800 Viborg
monstedvand@hotmail.com
Tlf. 27 53 54 07
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net