Referat fra Mønsted Vandværks generalforsamling 07.03.2018

Vandværkets generalforsamling, der blev afholdt i Mønsted Kulturhus, havde tiltrukket 28 af værkets 370 forbrugere til en gennemgang af årets forløb.

Som dirigent valgtes Svend Madsen og skriftfører blev Kent Sommer. Formand Jørgen G. Nielsen fremlagde bestyrelsens årsberetning, hvor den påbegyndte etableringen af en nødforsynings ledning mellem Mønsted og Daugbjerg vandværker fyldte en del. Herefter fremlagde kasserer Kaj Kristensen  årets regnskab, der sluttede med et overskud på 100997,00 kr. , som blev henlagt til formuen. Begge dele blev enstemmigt godkendt af de fremmødte.

Herefter var de 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer Kent Sommer, Bjarne Feddern og Christian Steffensen på valg og alle 3 lod sig genopstille, da der ikke var flere som opstillede blev de 3 genvalgt for en 2 årig periode. Suppleant blev Ole Sørensen og Bent Rasmussen. Af de 2 revisorer Ole Maagaard og Ove Jensen, var Ove Jensen på valg, og han blev genvalgt, suppleant blev Tommy Nielsen.

Herefter blev der under eventuelt diskuteret flere emner, inden dirigenten kunne takke for god ro og orden og hæve mødet. Aftenen sluttede med den taditionelle meny med bøf og spejlæg og en ostemad og kaffe, dertil det rette tilbehør – øl og snaps.

CS