Ordinær Generalforsamling 2020

ledningsnet

Ordinær Generalforsamling 2020

Mønsted Vandværk afholder ordinær generalforsamling Tirsdag  den 3. Marts kl. 19.00 i Mønsted Kulturhus.

Vi henleder opmærksomheden på paragraf 8.2 – Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest to uger før generalforsamlingen.

Dagsordenen ifl. vedtægterne paragraf 8.3 –

– Valg af dirigent
– Bestyrelsens beretning
– Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
– Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
– Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
– Valg af revisorer og suppleanter
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt

Alle medlemmer er velkomne, Mønsted Vandværk er vært ved kaffen.

CS