Ordinær Generalforsamling 2019

Ordinær Generalforsamling 2019

Mønsted Vandværk afholder ordinær generalforsamling Onsdag  den 6. Marts kl. 19.00 på Mønsted Kro

Vi henleder opmærksomheden på paragraf 8.2 – Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest to uger før generalforsamlingen.

Dagsordenen ifl. vedtægterne paragraf 8.3 –

– Valg af dirigent
– Bestyrelsens beretning
– Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
– Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
– Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen ( der skal vælges 1 nyt bestyrelsesmedlem)
– Valg af revisorer og suppleanter
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt

Alle medlemmer er velkomne, Mønsted Vandværk er vært ved kaffen.

CS