Kortmaterialet er opdateret.

Vores leverandør (Thvillum) af kortmaterialet har netop opdateret dette. Bl.a. er hastigheden på zoom funktionen forbedret betydeligt, men prøv det selv under fanebladet “information” og menupunktet  “Forsyningsområde”

ledningsnet

CS