Meld flytning

Udfyld venligst nedenstående formular i tilfælde af flytning/ejerskifte.

Vandværket vil, efter modtagelse af henvendelsen, hurtigst muligt fremsende en flytteopgørelse. Evt. tilgodehavende vil blive overført til kundens konto nr.
Forbrugernummer er anført på aflæsningskortet og opkrævningerne.
  • Ny Adresse:

  • Ny ejer/Lejer:

  • Kontonummer:

    Herunder bedes du indtaste dit konto nr. i tilfælde af, at vi skal overføre en refusion.