Takster

Takstblad; gældende for 1/1 – 31/12-2020

Forbrugsafgifter:

kr.

Fast afgift 250,00
Vandpris pr. m³ 4,00
Målerleje 75,00

Tilslutningsbidrag:

Parcelhus i Mønsted By 5.000,00
Landhus 9.500,00
Landbrug 14.000,00

Ledningsbidrag:

Landhus 26665,00
Landbrug 42681,00

ebyr:

Flyttegebyr 150,00
Rykkegebyr 1. gang 100,00
Rykkegebyr 2. gang 100,00
Manglende indlevering af aflæsningskort 200,00
Lukkegebyr ved manglende indbetaling plus evt. løbende omkostninger 500,00
Forbrugsoplysninger (advokat/ejendomsmægler) 200,00
Byggevand afregnes efter måler.
Ved ny tilslutning etableres målerbrønd for ejers regning umiddelbart indenfor skel.
Alle priser er excl. moms
Ledningsbidrag indeksreguleres.