Indvindingsopland

Viborg Kommune har udarbejdet Indsatsplan til beskyttelse af grundvandsressourcerne i Mønsted-Daugbjerg. Området er i sin helhed udpeget som ” indsatsområde med hensyn til nitrat”.

Indsatsplanen skal sikre, at:
• Daugbjerg Vandværk og Mønsted Vandværk fortsat kan levere godt drikkevand til deres forbrugere,

• Grundvandet indenfor området, også i fremtiden vil kunne anvendes til indvinding af drikkevand og uden brug af udvidet vandbehandling

Indsatsplanen beskriver, hvad der skal gøres for at bevare og forbedre grundvandets kvalitet, hvem der har ansvaret for indsatserne samt en tidsplan for iværksættelsen af konkrete grundvandsbeskyttende handlinger. Indenfor OSD Mønsted-Daugbjerg ligger indvindingsoplandene til Daugbjerg Vandværk og Mønsted Vandværk. Planen skal sikre den fremtidige indvinding af drikkevand til forsyningen af Daugbjerg-Mønsted-området.

Indsatsplan for Mønsted Vandværk