Chlorothalonil-amidsulfonsyre ??

vandhane

Måske har du i de sidste dage hørt om chlorothalonil-amidsulfonsyre i TV og den øvrige presse. Det er et pesticid, som ikke bør findes i drikkevand, men det gør det desværre mange steder.

Stoffet har været godkendt og anvendt i sprøjtegifte i perioden 1982 – 2000 – primært ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.

Miljøstyrelsen har her i foråret udsted et påbud til alle vandværker i DK om at få testet drikkevandet for stoffet. Vi har selvfølgelig også fået foretaget prøver af vores analysefirma Eurofins, og heldigvis viste analyserne ikke spor efter Chlorothalonil-amidsulfonsyre, eller nogen af de øvrige stoffer man tester efter.

Vil du vide mere, så klik dig ind på vores nye web site “Mit drikkevand” , du finder et link under fanen “information” / “vandkvalitet”

CS