Alarmeringsliste – Offentlig

 

Enhed Att. navn Telefon E-mail
Offentlige myndigheder
Beredskabschef Henning H. Johansen 87253001
Beredskabstjenesten Viborg Industrivej 3, Viborg 87253000
Brandchefen 87875051/40173001
Region
Kommunes miljøafdeling Miljøchef Niels Eriksen 87763300
Miljøfarlig affald Revas 86603955
DTU Fødevareinstitut 35887000
Toksikologi og Risikovurdering Christine Nellemann 35887538
Analyselaboratorium Eurofins Miljø 70224266/96109300
Beredskabsstyrelsen 45906000
Alarmcentralen 112
Viborg Politikontor 114/89761448
Vagtlæge 70113131
Falck 70102030
Embedslægen Midtjylland 70227970
Embedslæge institutionene Vagtberedskab Vest 70220269
Rigshospitalets Giftinformationscenter 35453545
Fødevareregion Vest 72275000
Skadestue 89272727
Vejmyndighed Teknik og Miljø 87252101/87875500
Forsikring FVD forsikring / Tryg 56144242
Information
Viborg Nyt / Viborg Stifts Fokeblad Vesterbrogade 8, Viborg 89276300 Viborg@bergske.dk
Radio Viborg (8-16) Nyhedsstudie 86610200/86610300
Direktør Lars Christiansen / Peder Toft 20775725/22778969
Nyhedsstidoet (6-18) 89276428 studiet@radioviborg.dk
DR -TV TV-Byen 35203040
DR Regional (Danmarks radio) 96107500
TV Midt Vest 96121212 redaktionen@tvmidtvest.dk
P4 Radio Midt Vest 96107500 vest@dr.dk
DR-4 Rundt omkring Vestergade 1, Holstebro 96107500
Radio Skive 97527722 radioskive@radioskive.dk